یوفا سی ال – بروسیا دورتموند از ساعت ۲۳:۱۵ به وقت ایران در مقابل اسپورتینگ لیسبون صف آرایی میکند. ترکیب این دو تیم بدین شرح است.

دورتموند:

دورتموند بورکی | گینتر، سوکراتیس، بارترا، گریرو | وایگل | پولیشیچ، کاسترو، گوتسه، دمبله | راموس

اسپورتینگ لیسبون:

روی پاتریسیو | اولیویرا، کواتس، سمدو، زیگلار، کاروالیو، برونو سزار، اسکلوتو، رویز، مارتینس، کاستانیوس