یوفا سی ال – باشگاه آ اس رم ایتالیا قرارداد هافبک جنگنده و بلژیکی خود را رسما تمدید کرد تا شایعات خروج راجا ناینگولان خاتمه یابد.

به گزارش وبسایت رسمی باشگاه آ اس رم، راجا ناینگولان هافبک بلژیکی رم قرارداد جدیدی را با این تیم به امضا رساند.

قرارداد جدید ناینگولان تا سال ۲۰۲۰ اعتبار دارد. قرارداد قبلی این بازیکن با رم تا سال ۲۰۱۸ اعتبار داشت که دو سال به مدت آن افزوده شده است.

جزئیات دستمزد وی هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.