یوفا سی ال – از ساعتی دیگر دو تیم همشهری در آخرین بازی امروز یکشنبه ۳۰ آبان ماه به مصافه هم میروند.

میلان:

دوناروما، آباته، گومز، پالتا، دی شیلیو، کوتسکا، لوکاتلی، بوناونتورا، سوسو، نیانگ، باکا

اینتر:

هاندانوویچ، دی آمبروسیو، میراندا، مدل، آنسالدی، بروزوویچ، ژوائو ماریو، کوندوگبیا، کاندروا، پریشیچ، ایکاردی