آیستاران در اواخر فصل گذشته جانشین گری نویل شد و دو ماه بعد، قراردادی دوساله با والنسیا امضا کرد. اما شروع بسیار ضعیف در رقابت های این فصل باعث شد تا در نهایت مدیران این باشگاه تصمیم به اخراج او بگیرند.

در بیانیه باشگاه وانسیا آمده است:” بعد از جلسه هیئت مدیره، باشگاه والنسیا تصمیم گرفت تا پاکو آیستاران را اخراج کند. این تصمیم بعد از تحلیل شرایط ورزشی و نتایج تیم گرفته شد. باشگاه فوتبال والنسیا از پاکو آیستاران و کادر فنی اش به خاطر حرفه ای گری، تلاش و تعهدشان تشکر می کند و برای او در ادامه دوران حرفه ای اش، آرزوی موفقیت دارد.”

ورو گونسالس به عنوان سرمربی موقت، هدایت والنسیا را برعهده خواهد داشت و در این بین، ماریو کمپس، مهاجم سابق تیم ملی آرژانتین و آقای گل جام جهانی ۱۹۷۸ که زمانی برای والنسیا بازی می کرد، برای برعهده گرفتن هدایت این تیم ابراز علاقه کرد.