یوفا سی ال – نایب رئیس بایرن مونیخ کارل هاینس رومنیگه خوشبین است تا بتواند با روبرت لواندوفسکی به توافق برسد.

مایک بارتل مدیر برنامه های این بازیکن لهستانی میگوید ممکن است این هفته به توافق نرسیم اما روند مذاکرات به خوبی پیش میرود اما به نظر میرسد بایرن اعتقاد دارد به زودی به توافق میرسیم.

خبرنگار اسپورت بیلد از رومینگه در مورد مذاکرات با روبرت لواندوفسکی پرسید و کار هاینس در جواب او گفت که همه چیز به خوبی پیش میرود.

“مذاکرات انجام شده است و میتوان گفت به توافق رسیده ایم هنگامی که به توافق جامعی دست یابیم خبر آن را روز بعد درج خواهیم کرد به هر حال هیچ چیز قطعی نیست.”