وین رونی اخیرا با انتقادهای زیادی روبرو شده و بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران بر این باورند که ژوزه مورینیو باید او را از ترکیب اصلی خارج کند اما کاپیتان شیاطین سرخ می گوید که این انتقادات چیز جدیدی نیستند.

یوفا سی ال – وی گفت:” این انتقادات همیشه وجود داشته اند. شاید اخیرا کمی بیشتر شده باشد اما فوتبال همین است و حواشی همیشه وجود دارند.

من روی تیم متمرکز هستم و واقعا به حرف آن هایی که بیرون از باشگاه هستند توجهی ندارم زیرا واقعا بی انصاف هستند و از مسائل باشگاه خبر ندارند. من باید متمرکز باشم و البته سخت تلاش کنم؛ کاری که همیشه انجام داده ام. من سخت کار کرده ام و تلاش کردم تا بهترین بازی را برای تیمم انجام بدهم،همیشه همینطور بوده است.

این انتقادات ماهیت فوتبال هستند ما در سه بازی پیروز نشدیم و همه در مورد آن صحبت می کنند. هفته بدی داشتیم و ۸ روز بد که در آن، سه بار شکست خوردیم. اکنون باید واکنش خوبی از خود نشان دهیم و آن اتفاقات را فراموش کنیم.”