یوفا سی ال – بازیکن پیشین تیم آرسنال که در این تیم معروف شد دیروز در پست اینستاگرامی چه عمد چه غیر عمد به مسخره کردن تیم سابق خود پرداخته است.

فابرگاس که در مدت هشت سالی که در آرسنال بود توانست جام خیریه و حذفی را تصاحب کنند حال او در پستی که شب گذشته در صفحه شخصی خود قرار داده است قصد تخریب این تیم را دارد.

همین امر موجب شد تا آرسنال دست ماییه کامنت های طنز مانند در زیر پست او شود

در صورتی که این بازیکن در لباس آرسنال هم عکس با جام دارد و توانسته در دوران رکود توچی ها جام هم برنده شود و دست تنها این تیم را ترک نکند. سسک فابرگاس در گذشته تنها دلیل ترک این باشگاه را عدم کسب جام از سوی آنها عنوان کرد.