یوفا سی ال – اسطوره فرانسوی باشگاه بایرن مونیخ آلمان، فرانک ریبری، در صحبت هایی جالب توجه به زندگی شخصی و دوران کودکی خود اشاره کرد.

فرانک ریبری در مورد زخم روی صورتش و تاثیر آن بر زندگی و شخصیت او گفت:

زمانی که ۲ ساله بودم تصادف کردیم، من از شیشه جلویی ماشین به بیرون پرت شدم و بسیار خوش شانس بودم. این حادثه به من کمک کرد و انگیزه زیادی در ادامه به من داد. بدون این زخم دیگر نمی توانم زندگی کنم. در صورت نبودش من دیگر فرانک ریبری نخواهم بود. این زخم متعلق به زندگی من است. من در دوران کودکی بسیار خوشحال بودم. من به خاطر این زخم طعنه های زیادی می شنیدم. آن روزها سپری شده اند. این زخم و حرف های دیگران من را قوی تر کرده اند و شخصیت من را شکل داده اند. می خواهم یک الگو برای آن هایی باشم که شرایطی همچون وضعیت من را داشت اند.