یوفا سی ال – فابیو کاپلو سرمربی موفق ایتالیایی در تمجید از بازیکنان سابق و حال حاضر دنیای فوتبال پرداخته است.

به گزارش اسپورت فابیو کاپلو درباره بهترین های تاریخ مصاحبه ای انجام داده است.

او درباره بهترین های تاریخ گفت :
مسی , مارادونا و پله بهترین های تاریخ هستند , هرسه مارا بعد از بازی مجبور می کردند که آن ها را تشویق کنیم ! این کار را تعداد کمی در تاریخ انجام دادند.

کاپلو درباره مسی نیز گفت :
او هر کاری که دوست داشته باشد در زمین انجام می دهد , در سال ۲۰۰۵ هنگام بازی با یووه در جام خوان گامپر وقتی مهارتهایش را دیدم مبهوتش شدم و گفتم این بچه را به هر قیمتی میخواهم! , بازی لئو واقعا فوق العاده است.