یوفا سی ال – دیبالا ستاره نوک حمله یوونتوسی ها با درخششی که از خود در این تیم به جا گذاشته است باعث شده تا نگاه سران کهکشانی ها را به سمت خود جذب کند.

با این وجود رئالی ها با حکمی از سمت فیفا جریمه شده استکه حق خرید بازیکن جدید تا سال ۲۰۱۸ را ندارند در صورتی که این اتفاق نیوفتد پرز میگوید که این بازیکن را با هر رقمی خواهد خرید هر چند که رقم بالا و یا نجومی باشد زیرا او ارزش خرید را دارد.

دیبالای ۲۲ ساله، تابستان ۲۰۱۵ از پالرمو به یوونتوس پیوست و درخشش فوق العاده ای در ترکیب این تیم داشته است. همچنین از او به عنوان مسی آینده هم یاد میشود.