یوفا سی ال – مارکینیوس،مدافع برزیلی باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه به دفاع از ادینسون کاوانی مهاجم اروگوئه ای تیمش پرداخت و گفت که او همیشه بهترین عملرکردش را برای تیم ارائه داده است.

مارکینیوس در گفتگو با شبکه اختصاصی بین اسپورت گفت :

حقیقتا انتقاداتی که از ادینسون می شود منصفانه نیست. زمانی که از هم تیمی ما انتقاد شود، از ما انتقاد شده است. اگر انتقاد درست باشد حرفی نیست اما این نحو از تندخویی های خبرنگاران بسیار بد است.قدرت ما هنگامی است که با هم متحد و یک دل باشیم و مثل یک تیم عمل کنیم. یک بازیکن نمی تواند به تنهایی هر کاری انجام دهد. زمانی تیم خوب کار می کند که کل تیم خوب کار کنند. و اگر هم تیم بد بازی کند یعنی همه بد بازی کرده اند.

ادی بهترین گلزن قاره اروپا است و شایسته چنین انتقادات تندی از سوی نشریات نیست. او تنها به کمی زمان برای تطبیق با شرایط و پست جدیدش نیاز دارد و مطمئنم از پس این کار برخواهد آمد چرا که همه به وی باور دارند.