خوشحالم که اینتر موفق شد یوونتوس را شکست دهد، برای هواداران و بازیکنان خوشحالم که این پیروزی را کسب کردند.

بالوتلی می توانست به بولونیا برود و فکر می کنم آنجا هم می توانست خوب کار کند. امیدوارم بتواند در نیس قابلیت هایش را نشان دهد، و دوباره خودش را ثابت کند. او بازیکن خوبی است و همه چیز بستگی به خودش دارد. ماریو هنوز ۲۶ سال دارد.

در حال حاضر فقط استراحت می کنم و تمرکزم روی تعطیلات است، اگر پیشنهاد خوبی فرارسد که من را برانگیزاند، از آن استقبال می کنم.