یوفا سی ال – کارلو آنچلوتی سرمربی بایرن مونیخ که سابقه هدایت رئال مادرید را بر عهده دارد در مصاحبه ای جالب توجه با اکیپ به طور غیر مستقیم به مدیریت تیم سابق خود کنایه زد.

وی در پاسخ به مقایسه دو باشگاه عنوان کرد :

هر دو، باشگاه هایی بزرگ در اروپا هستند و اگر بخواهم منظقی باشم تفاوت زیادی بینشان نمیبینم. هر دو از بازیکنان با ارزش و تاریخچه ای قدرتمند بهره مندند ولی اگر بخواهم در مورد تفاوتشان به شما بگویم، باید به ساختار  و نحوه مدیریتشان اشاره کنم. بایرن بر خلاف رئال که مثل یک کامپانی برجسته است، مثل یک خانواده مدیریت می شود. رئیس این باشگاه خود زمانی فوتبالیست بوده و من را به عنوان مربی بهتر می فهمد. اما در رئال مادرید این چنین نیست و مسائل اقتصادی بر درک فوتبالی و فنی غلبه می کند.