یوفا سی ال – آرکادیوش میلیک مهاجم و ستاره لهستانی این فصل ناپولی که شروعی فوق العاده با این تیم داشته، در دیدار لهستان مقابل دانمارک در مرحله انتخابی جام جهانی از ناحیه زانو مصدوم و در پایان نیمه اول تعویض شد.

در ابتدا تصور می شد مشکل مصدومیت او از ناحیه زانو، پارگی جزیی لیگامنت است ولی نتایج آزمایش های بیشتر مشخص کرد که پارگی کامل رخ داده است و به این ترتیب، میلیک روز دوشنبه پایش را به تیغ جراحان می سپارد.

انتظار می رود او حدود شش ماه از میادین به دور باشد که در این صورت ناپولی ضربه بزرگی را متحمل خواهد شد.