یوفا سی ال – کریستاینو رونالدو در ۳ سال اخیر تنها ۶ ضربه از ۱۵۰ تلاش خود از روی ضربات آزاد را به گل تبدیل کرده است که ۴ درصد می شود و بیشتر در زدن ضربات آزاد از روی نقطه پنالتی رشد کرده است.

۱۵۰ ضربه آزاد کریستیانو رونالدو :
۶ گل
۶۲ برخورد به دیواره دفاعی
۴۰ ضربه خارج از چارچوب
۴۰ ضربه مهار شده توسط دروازبان
۲ ضربه برخورد به تیرک دروازه
اما در سوی دیگر لیونل مسی ۹ گل را برای بارسلونا و سه گل را برای تیم ملی آرژانتین به ثمر رسانده که در مجمول ۱۲ گل در سه سال اخیر می شود.