یوفا سی ال – شاگردان کلودیو رانیری ایتالیایی در تیم لسترسیتی اوضاع خوبی را در رقابت های امسال جزیره سپری نمی کنند و از شرایط خوب فصل گذشته شان فاصله گرفته اند. نگاهی می اندازیم به آمار این تیم تا بدین جای فصل و مقایسه آن با فصل پیش :