یوفا سی ال – لوکا مودریچ جواهر خط میانی کهکشانی ها و تیم ملی کرواسی در تمرینات امروز رئال، کار با توپ را آغاز کرد تا زیدان و هواداران این تیم امیدوار به حل مشکل خط میانی تیم باشند.

مودریچ امروز پا به توپ شد و با توپ تمرین کرد تا به بازگشت به میادین نزدیک تر شود.هافبک کروات رئال مادرید در حال حاضر تمرکزش روی بازی کالدرون است.

مادریدی ها که به غیر از مودریچ، از حضور کاسمیرو نیز در هفته های اخیر بی بهره بوده اند، امیدوارند تا با بهبود شرایط این دو بازیکن، باز هم به روزهای ایده آل ابتدای فصل بازگردند.

هواداران قوهای سفید امیدوارند لوکا مودریچ در دیدارهای حساس انتهای برابر اتلتیکومادرید و بارسلونا شرایط بازی کردن را پیدا کند.