ناپولی ها در یک نمایش ضعیف و دور از انتظار از تعقیب کننده خود یعنی رم باخت تا جای خود را در جدول رقابت های سری آ به رومی ها بدهد. رم با این پیروزی به رده دوم صعود کرد و پشت یوونتوس توقف کردن.

نیمه اول:

دقیقه ۱۵: پاس ناینگولان در محوطه آبی پوشان به ژکو رسید اما ضربه این بازیکن بوسنیایی راهی به دروازه ناپولی پیدا نکرد.

دقیقه ۱۷: ضربه آلن از سمت راست محوطه جریمه به طرز خطرناکی از سمت راست دروازه رم به بیرون رفت.

دقیقه ۲۱: پاس ناینگولان در پشت محوطه جریمه به صلاح رسید و ضربه پای چپ این بازیکن به طرز خطرناکی از کنار دروازه رینا به بیرون رفت.

دقیقه ۴۳: پاس زیبای محمد صلاح در محوطه جریمه به ادین ژکو رسید و ضربه این بازیکن به گوشه سمت چپ دروازه رینا رفت تا نخستین گل رم در این دیدار باز هم با همکاری صلاح و ژکو به ثمر برسد.

نیمه دوم:

دقیقه ۵۲: ضربه خطرناک غلام از پشت محوطه در حالیکه به گوشه سمت راست دروازه می‌رفت توسط شزنی مهار شد.

دقیقه ۵۴: سانتر زیبای فلورنزی از روی ضربه آزاد توسط ژکو در مرکز محوطه جریمه با ضربه سر به گوشه سمت چپ دروازه ناپولی رفت تا رم با حساب ۲-۰ پیش بی‌ افتد.

دقیقه ۵۸: ارسال غلام به محوطه جریمه با ضربه سر کولیبالی به نخستین گل ناپولی تبدیل شد تا ناپولی برای بازگشت به این دیدار امیدوار شود.

دقیقه ۸۵: پاس دِروسی در محوطه جریمه به محمد صلاح رسید و ضربه پای چپ این بازیکن به گوشه سمت چپ دروازه رینا رفت تا رم با حساب ۳ بر ۱ پیش بی‌ افتد.