یوفا سی ال – در ادامه بازی های امشب لوشامپیونه فرانسه ، مارسی متوقف شد ، نیس با بالوتلی به پیروزی رسید و لیون هم توانست حریفش را شکست دهد.