یوفا سی ال – هفته هفتم سری آ ایتالیا با پیروزی لاتزیو و کیه وو آغاز شد.

در ادامه می توانید نتایج سایر بازی ها را مشاهده کنید :