یوفا سی ال – در هفته یازدهم لوشامپیونه فرانسه، پاری سن ژرمن و لیون در خانه حریفان پیروز شدند. موناکو در مصاف با سنت اتین متوقف شد. مارسی و بوردو دو تیم قدیمی این کشور نیز به تساوی رضایت دادند و نیس با درخشش دوباره ماریو بالوتلی نانت را ۴ گله کرد.