یوفا سی ال – از ساعت ۲۱:۳۰ یازده دیدار در قالب مرحله گروهی لیگ اروپا آغاز شد که بازی آستانه قزاقستان و المپیاکوس نیز به دلیل سرمای هوا از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز سد.

نتایج به شرح زیر است.