مدیر ورزشی اینتر میلان به هافبک چلسی علاقه زیادی دارد .

یوفا سی ال – اسکار هافبک برزیلی چلسی تابستان گذشته مورد توجه نراتزوری ها قرار داشت و حتی پرس و جوهایی از باشگاه لندنی نیز انجام شد. به گزارش کالچومرکاتو آسیلیو مجددا به جذب این هافبک علاقمند شده و او از روابط بین کیا جورابچیان ایجنت این بازیکن با گروه چینی برای فراهم کردن این انتقال استفاده خواهد کرد. هافبک نیمکت نشین چلسی هدف سران باشگاه میلانی برای ژانویه نیست. اینتر او را برای تابستان آینده میخواهد. اسکار تا سال ۲۰۱۹ با چلسی قرارداد دارد. آسیلیو بخوبی او را از زمانی که عضو باشگاه اینترناسیونال بود میشناسد. مدیر ورزشی اینتر قصد داشت این هافبک را به همراه کوتینیو به میلانو بیاورد اما فقط در جذب کوتینیو موفق بود و چلسی مدتی بعد او را جذب کرد. اکنون آسیلیو میخواهد به کمک جورابچیان اسکار را در تابستان نراتزوری پوش کند.