یوفا سی ال – آندره هررا هافبک اسپانیایی شیاطین سرخ می گوید پوگبا با تیم و خط هافبک هماهنگ شده و زوج خوبی را با هم تشکیل داده اند.

آندره هررا در مصاحبه با دیلی میل گفت :

در میانه میدان الگوی خوبی مثل مایکل کریک دارم، بازیکنی که در دهه گذشته جزو بهترین های یونایتد بوده و تصور می کنم می توانم از او چیزهای زیادی فراگیرم، ثبات او مثال زدنی است.

در مورد پاول پوگبا باید بگویم که او بسیار قدرتمند است، بازیکنی فیزیکی که قابلیت شوتزنی با هردوپایش را دارد، پوگبا می تواند دریبل بزند، حمله کند، دفاع کند و هر کاری در زمین انجام دهد. من هم می توانم به دنبال توپ ربایی از بازیکنان حریف باشم، از حملات جلوگیری کنم و مالکیت توپ را برای تیم حفظ کنم. پوگبا هافبکی کامل است .هدف همه ما اجرای دستورات مورینیو است.