یوفا سی ال – ماسیمیلیانو الگری به بازیکنان خود هشدار داده نمی توانند اشتباهی در برابر امپولی داشته باشند، در غیر این صورت زمان استراحت او را از بین خواهند برد.

مکس الگری در کنفرانس خبری پیش از بازی با امپولی گفت :

بسیار خوشحال خواهم شد اگر در پایان بازی، یوونتوس بتواند هر سه امتیاز ممکن را کسب کند. برای رسیدن به این امر ما نیاز به یک نمایش عالی در حمله و دفاع داریم.

وی گفت:

این یک بازی در زمان غیر متعارف در برابر امپولی است که در مقابل اینتر و لازیو در حالی شکست خوردند که واقعا مستحق آن نبودند. من خوشحالم که در برابر دینامو زاگرب بازی بسیار بهتری از نظر سرعت در مقایسه با دیدار برابر پالرمو داشتیم که نشان از پیشرفت ما دارد.

الگری ادامه داد:

ما سیستم های متفاوت زیادی را می توانیم بازی کنیم چون بازیکنانی با ویژگی های مختلف در پست های یکسان داریم. فکر می کنم این اشتباه است که همه چیز را از همان ابتدا تغییر دهم ولی می توانیم با توجه به روند بازی چندین مورد را آزمایش کنیم و امیدوارم که ضروری نباشد

هرنانس:

هرنانس فصل پیش در پست بازیساز واقعا عالی کار کرد اما همیشه مورد انتقاد قرار داشت و حالا لبخند می زنم در مقابل افرادی که به طور ناگهانی او را یک بازیکن بی جانشین در ترکیب تیم می بینند. در حال حاضر آنهایی که روی نیمکت هستند از بازیکنان اصلی مهم تر هستند چون باید رقابت را در تیم حفظ کنند.

الگری در بخش بعدی صحبت های خود ادامه داد:

ما نیاز به افزایش کیفیت در فوتبالمان داریم و بدون توجه به نتایج، باید به پیشرفت کردن ادامه دهیم. ما وارد تمامی رقابت ها شده ایم تا در آنها قهرمان شویم ولی هیچ کدام برتری نسبت به دیگری ندارند.

بازی برابر امپولی:

مهم ترین چیز بازی فرداست که نمی توانیم هیچ اشتباهی داشته باشیم و بازیکنان به خوبی می دانند اگر در نگرش خود اشتباهی داشته باشند، زمان استراحت خودشان و من در بازی های ملی را خراب می کنند.به من اعتماد کنید، آنها واقعا چنین چیزی را نمی خواهند. این بازی من را یاد بازی با کارپی در فصل پیش می اندازد که ما در آستانه از دست دادن همه چیز بودیم.بچه ها خوب می دانند که بازی مهمی داریم و هرگز آن را دست کم نخواهند گرفت

استراحت تیم:

ما این هفته یک روز استراحت بیشتر داشتیم که باعث شده همه بازیکنان سرحال تر باشند. باشگاه ها میلیون ها پوند برای خرید بازیکنانی می پردازند که توانایی های خاصی دارند و حرکاتی در DNA خود دارند که قابل آموزش نیست

ترکیب بازی فردا:

من هنوز برای ترکیب اصلی و محل بازی بازیکنان تصمیمی نگرفته ام.