نظرسنجی انجام شده در سایت mundo، نشان می دهد که هواداران بارسلونا با فروش الکس ویدال موافق هستند.

ویدال ۲۷ ساله که در فصل ۲۰۱۵ به بارسلونا آمد باید در لیست خرید های ناموفق بارسلونا قرار داد. او که به علت محرومیت باشگاه بارسلونا از نقل و انتقالات ۶ ماه نیز بیرون از میادین بود، هرگز نتوانست جایی در ترکیب بارسلونا پیدا کند.

۸۵ درصد از هوارداران بارسلونا با فروش وی موافقند. مارکا نیز گزارش داده بود که ویدال در پست خود به انتخاب سوم انریکه تبدیل شده و او در بعضی بازی ها حتی از فهرست ۱۸ نفره آبی و اناری ها نیز بیرون می رود.