یوفا سی ال – باشگاه آ اس رم ایتالیا دقایقی قبل اعلام کرد که قرارداد مدیر ورزشی اش ، والتر ساباتینی را فسخ کرده است.

جیمز پالوتا رئیس باشگاه رم ایتالیا لحظاتی قبل اعلام کرد :

من می خواهم در اینجا از خدمات و زحمات والتر ساباتینی برای آ اس رم تشکر و قدر دانی کنم. می خواهم از او به خاطر تمام چیزهایی که یاد گرفتم تشکر کنم، فقط لطفاً سیگار را ترک کن!

گفته می شود، فردریک ماسارا از این پس مدیر ورزشی باشگاه آاس رم خواهد بود و جانشین این مدیر کهنه کار می شود.