یوفا سی ال – دیگو پروتی مهاجم جالوروسی در آستانه بازی حساس تیمش برابر ناپولی در چارچوب هفته هشتم سری آ، در مورد شرایط این بازی به گفتگو پرداخت.

مهاجم پا به توپ جالوروسی در مصاحبه با کالچومرکاتو گفت :

پس از شکستی که برابر تورینو متحمل شدیم، پیروزی در مصاف با اینتر برای ما حائز اهمیت بود. بدون شک شنبه تنها با هدف پیروزی به میدان خواهیم رفت و برد برابر ناپولی سه امتیاز مهمی برای به به همراه خواهد داشت. گرچه آن ها میلیک را ندارند اما با کایخون و گابیادینی نیز هنوز هم قدرتمند هستند. امیدوارم میلیک زود خوب شود و سریعا آماده شود. بازنشستگی توتی؟ به آن فکر نمی کنیم. ما باید تا وقتی که او در تیم است، بر روی بهترین اهداف تمرکز کنیم.او بهترین بازیکن رم تا به حال بوده است.