یوفا سی ال – آندره آ پیرلو ستاره سابق یوونتوس،میلان و تیم ملی ایتالیا که اکنون در نیویورک سیتی آمریکا توپ می زند در خصوص بازی تیم های سابقش به گفتگو پرداخت.

وی در مصاحبه با گاتزتا دلا اسپورت عنوان کرد :

این بازی خاصی برای من است و حتما آن را می بینم چرا که بهترین دوران فوتبالم را در این تیم ها سپری کردم. پیش بینی بازی اکنون کمی مشکل است چرا که میلان به شرایط ایده آلش بازگشته بنابراین قضاوتی نمیکنم.

یوونتوس بهترین ترکیب و مدیریت فوتبال در ایتالیا را دارد. در این باشگاه همه چیز بر اساس اصول و نظم طراحی شده و تصمیم نهایی را باشگاه اتخاذ می کند. اما در دیگر تیم ها چنین نظم و اصولی دیده نمی شود.

میلان با سرمایه گذاران جدیدش می تواند به آینده فکر کند اما این پروژه به زمان نیاز خواهد داشت.