یوفا سی ال – هرنان کرسپو مهاجم آرزانتینی سالهای پیش اینترمیلان در رابطه با دربی شهر میلان به مصاحبه با خبرنگاران پرداخت .

وی بیان کرد :

” میلان باید مسئولیتهای خود را بپذیرد ، این تیم بازیهایش را بدون فشار می برد . من فکر می کنم که اینتر می تواند دربی را ببرد ، در هرج و مرج آنان بهترین نتیجه را بدست می آورند و شما را متعجب می کنند . ”

او در پاسخ به سوال خبرنگار در مورد ایکاردی نیز چنین گفت :

” از بیرون من نمی توانم دلیل اینکه او چرا به تیم ملی آرژانتین دعوت نمی شود را بگویم . “