یوفا سی ال – “سانتیاگو سگورولا” روزنامه نگار آس, “مفسر اوندا سرو” و “جوزپ پالاس” خبرنگار لاوانگاردیا در روزهای اخیر شدیدا از تمدید قرارداد رونالدو انتقاد کردند. و معقدند او پیر شده است و صرف هزینه برای او اشتباه است.

بخوانید:

  • یادداشت روز: آیا رونالدو تا ۴۱ سالگی بازی میکند؟

آنها اعتقاد دارند که رئال مرتکب اشتباه بزرگی شده که قرارداد رونالدو را تمدید کرده چرا که این بازیکن رو به افول است اما مسلما این حرفها مثل همیشه روی رونالدو تاثیر مثبت خواهند گذاشت تا این بازیکن بدرخشد و توانایی هایش را نشان دهد. رونالدو مسلما در هفته های اتی به دنبال بستن دهان خبرنگارانی است که به تمدید قرارداد او تردید کرده بودند.