یوفا سی ال – یورگن کلوپ سرمربی لک لک ها پس از پایان بازی و برتری تیمش مقابل سوانزی به خبرنگاران گفت که از جنگیدن و سخت کوشی شاگردانش رضایت دارد اما از نحوه بازی آن ها خیر.

به گزارش لیورپول اکو ، کلوپ به اصحاب رسانه گفت :

“به جز لحظه آخر تقریبا از بازی رضایت دارم. نیمه دوم همانگونه بودیم که باید در تمام بازی می بودیم. در نیمه اول از عملکرد خود عصبانی و ناراحت بودیم. یک صفر عقب بودیم و تا پایان نیمه اتفاق دیگری رخ نداد. با بهترین عملکردمان فاصله زیادی داشتیم. در نیمه دوم واکنش خوبی نشان دادیم و این مهم بود. می توانید ببازید؛ بازی هایی را خواهیم باخت اما باید بخشی از عملکرد همیشگی خود را نشان دهید. در نیمه دوم بیشتر لیورپول بودیم تا یک تیم ترسو؛ طوری که فکر می کنیم باید باشیم و شایسته گل برتری بودیم. می توانستیم کار را بر گردانیم و این اولین فکری بود که در سر داشتیم. بازیکنان توان عکس العمل را داشتند. باید وضعیت را بپذیرید یا در ذهن خود با اتفاقات نیمه نخست در جدال باشید. به اینجا نیامده بودیم که یک گل بزنیم. آمده بودیم که خوب کار کنیم و نتیجه بگیریم پس باید برای به دست آوردن همه چیز تلاش می کردیم. هر اتفاقی در نیمه دوم می توانست رخ دهد. در نیمه دوم فوق العاده نبودیم فقط از نیمه اول به مراتب بهتر بودیم. کار را بر آن ها در نیمه دوم سخت کردیم. در ظهر و در سوانزی بازی می کردیم و آن ها اتمسفر فوق العاده ای دارند. نشان دادند که نتیجه این بازی تا چه اندازه برایشان مهم است و همانطور که ما در نیمه دوم نشان دادیم؛ تا انتها جنگیدند. مشکلاتی پیش آمد. لالانا مصدوم شد و دژان هم همینطور. حتم دارم که نمی توانند در ترکیب تیم های ملی خود باشند. به بررسی بیشتری نیاز داریم و آن زمان راحت تر نظر میدهم.  بازیکنان باید ریکاوری کنند تا آماده تر برگردند.