به بهانه تولد ۴۰ سالگی یک اسطوره ، یک عشق …

یوفا سی ال – به بهانه تولد ۴۰ سالگی یکی از بهترین و وفادارترین اسطوره های فوتبال، اسپورت ویک به سراغ تعدادی از مربیان و بازیکنان رفته تا از ان ها بخواهد که فرانچسکو را در یک جمله توصیف کنند.

لوچیانو اسپالتی سرمربی رم :

من به او یک اتومبیل خاص می دادم تا بتواند دوباره از گذشته به آینده بیاید. تا بتواند دوباره دوران فوق العاده خود را داشته باشد.

فابیو کاپلو فاتح اسکودتو ۲۰۰۱ رم :

من به او یک فرصت برای جوان شدم می دادم. بنابرین ما می توانستیم همیشه او را در فوتبال ببینیم.

مورگان دی سانتتیس دروازبان سابق ناپولی و رم :

یک ماشین زمان. ۲۰ سال دیگر هم می تواند بازی کند.

سیمونه پروتا هم تیمی سابق توتی :

کمی بیشتر فوتبال! حداقل یک سال دیگر.

وینچنزو مونتلا بزرگ :

تمدید قرارداد او برای دو سال دیگر. او هنوز هم هوادارن را به وجد می آورد.

زدنیک زمن :

یک توپ طلا!

برونو کونتی اسطوره رم :

یک موزه. برای نگه داشتن تمامی خاطراتی که او به ارمغان آورده است.