کورتوا در مصاحبه با مارکا گفت :

احساس می کنم نیمی بلژیکی و نیمی اسپانیایی هستم. زمانی که با دوستانم در اتلتیکو خداحافظی می کردم احساس بدی داشتم. شرایط آسانی نبود و گریه کردم. اتلتیکو باشگاه خانوادگی است. هنوز عشق آن ها را احساس می کنم. از همان دقیقه نخست به خاطر مردم، سبک زندگی و غذاها عاشق اسپانیا شدم. هنوز اکثر برنامه هایی که در تلویزیون تماشا می کنم اسپانیایی است.

در اتلتیکو یاد گرفتم که مهمترین چیز تیم است. تنها زمانی که هر بازیکن حاضر باشد زندگی اش را برای همبازیانش بدهد می توانید فاتح جام شوید. بازیکنان اتلتیکو اینگونه هستند. زمانی که لالیگا را ترک کردم، می دانستم یک روز به این لیگ باز خواهم گشت.

تا سه سال دیگر با چلسی قرارداد دارم. در سال ۲۰۱۸ زمانی که تنها یک سال از قراردادم باقی مانده شرایط را بررسی خواهم کرد.