یوفا سی ال – کلیور سنگربان کهکشانی ها در آخرین مصاحبه خود به تمجدید از مهاجم تیم خود, موراتا پرداخت.

 

در یک بازی حساس و سخت در مقابل حریف خود توانستیم سه امتیاز مهم این دیدار را کسب کنیم. حریفان به برنابئو می آیند تا بازی خود را به نمایش بگذارند، خوب دفاع کنند، و هرچند ما سعی کردیم بازی را کنترل کنیم، اما در برخی دقایق آنها روی ضدحملات موقعیت های خطرناکی را به وجود آوردند. من تا جایی که بتوانم در خدمت تیم هستم.

در مورد موراتا:

برای موراتا خوشحالیم که توانسته در روز تولد خود گل زنی کند و باعث پیروزی خانگی ما شود. و بالاتر از آن توانستیم به صدر بازگردیم.