یوفا سی ال – در یک بعد از ظهر پر گل برای آرسنالی ها این تیم توانست حریف خود را در هم کوبد. از سری مسابقات لیگ برتر انگلیس هفته دهم توپچی ها با ۴ گل حریف خود را شکست دادند.

ستاره بی چون چرا این بازی بدون شک اولیویر ژیرود بود وی که در نیمه دوم به جای ایوبی به زمین آمد توانست دو گل به ثمر برساند.

بخوانید:

رسمی:ترکیب اصلی ساندرلند-ارسنال

تشریح گلها:

(آرسنال) دقیقه ۱۹ : گل از اکسیس سانچز. اوکسلید چمبرلین توپ را از سمت راست درون محوطه شش قدم فرستاد و با عبور از Kone, این سانچز بود که با یک شیرجه ضربه سر را زد و توپ را راهی گل کرد.

(ساندرلند) دقیقه ۶۵ : پنالتی  برای ساندرلند. واتمور در حال دریبل زدن پتر چک بود که دروزاه بان توپچی ها او را زمین زد و داور فوراً نقطه پنالتی را نشان داد. جرمین فو با فریب چک توپ را درون دروازه قرار میدهد.

(آرسنال) دقیقه ۷۱ : تنها چهار دقیقه بعد از ورود ژیرود درون زمین این بازیکن گل میزند. گیبز با سانتی عالی توپ را به اولیویر ژیرود هم توپ را راهی دروازه میکند.

(آرسنال) دقیقه ۷۶ : سانتر مسوت اوزیل از روی نقطه کرنر با ضربه سر ژیرود وارد دروازه میشود. تا تنها در ۱۰ دقیقه حضور خود درون زمین دو گل به ثمر برساند.