یوفا سی ال – شاگردان مکس آلگری در نهایت توانستند به بازی برگردند و با ارائه یک نمایش حساب شده و دقیق حریف سخت کوش اسپانیایی را با ۳ گل شکست دهند.