یوفا سی ال – در حالی که در سرتاسر قاره اروپا بازی های ملی در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی و همچنین جام ملت های آفریقا در حال برگزاری است اما محموعه یوونتوس به تمرینات خود بدون بازیکنان ملی پوش ادامه می دهند.