یوفا سی ال – پس از شکست مورینیو برابر فنرباحچه در لیگ اروپا مورینیو به مصاحبه با خبرنگاران پرداخت.

مصاحبه مورینیو بعد از بازی :

“مشکلات ما به خاطر نوع دیدگاهمان به بازی بود. آنها به گونه ای بازی می کردند که گویی در دیدار نهایی لیگ قهرمانان حضور داشتند و ما مانند یک دیدار دوستانه تابستانی بازی کردیم. این حقیقت، از همان ابتدای بازی برقرار بود”.

“ما واکنش هایی در لحظات مختلف داشتیم ولی سخت است که دیداری با این سطح از دشواری را، با حضور دو دفاع کناری در پست دفاع وسط پشت سر گذاشت. این ممکن نیست که با این شرایط قوی و مستحکم باشیم”.
“ما بازیکنان بازی ساز زیادی داشتیم و دو تعویض ابتدایی، یک مهاجم به جای هافبک بازی ساز، و دوباره یک هافبک بازی ساز دیگر بود”.
“ما سعی کردیم که مالکیت توپ را داشته باشیم و موقعیت ایجاد کنیم. این کار را انجام دادیم ولی ما به اندازه کافی گل نمی زنیم.امروز باید بگویم که آنها،لایق پیروزی بودند”.

مورینیو درباره میخیتاریان :
“ساده است. او باید بیشتر تلاش کند. اینجا ما انتظارات زیادی از بازیکنان داریم. تعداد زیادی برای آن پست در دسترس هستن.